DP WORK s.r.o.

Profesionální personální agentura

 

O společnosti

Personální a vzdělávací společnost DP WORK získala prestižní ocenění „Úspěšná firma“ v programu START Plus v rámci hodnocení Národní ceny kvality ČR v roce 2014 – jako první agentura práce v historii udělování tohoto ocenění

 Cílem společnosti DP WORK je vybudovat silnou mezinárodní organizaci v oblasti agenturního zaměstnávání, personálních služeb, vzdělávání a specializující se především na trhy střední a východní Evropy. Společnost DP WORK se řadí do TOP 6 a patří mezi stabilní a vysoce hodnocené agentury na trhu práce v České republice. Společnost má v současnosti 57 kmenových zaměstnanců a cca 2000 agenturních zaměstnanců. Společnost je účetně auditovaná a certifikovaná.

DP WORK se zaměřuje na 5 základních oblastí personálních služeb, a to:
1. Temporary Employment - agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělení,
2. Recruitment – zprostředkování zaměstnanců,
3. Psychodiagnostický screening a testování,
4. Jazykové testování,
5. Specializované vzdělávání zaměřené především na automobilový průmysl.

Dále poskytuje další činnosti z oblasti personalistiky, např.:
• Personální poradenství,
• Try & Hire – unikátní systém zprostředkování zaměstnanců.
• Replacement – pomoc při návratu zaměstnance na pracovní pozici (např. ženy na RD),
• Outplacement – servis při hromadném propouštění;
• Outsourcing služeb či části výroby aj.

Společnost DP WORK staví svou obchodní politiku na poskytování kvalitních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Dokladem vysoké úrovně kvality je získání prestižního ocenění „Úspěšná firma“ v rámci hodnocení Národní ceny kvality České republiky, dále certifikace ISO společností DQS CZECH a členství v profesních sdruženích a asociacích, např.:

Certifikace:
• certifikace ISO 9001:2009
• certifikace ISO 14001:2005

Členství v profesních sdruženích a asociacích:
• APA - Asociace pracovních agentur
• APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb
• BCC - British Chamber of Commerce Czech Republic
• Česko-německá obchodní a průmyslová komora
• PMF – Poeple Management Forum
• Canadian Chamber of Comerce in the Czech Republic
• NPK – Národní politika kvality

DP WORK je oprávněna poskytovat služby agenturního zaměstnávání, a to na základě rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, ze dne 1. 9. 2011, č. j. UPCR-2011/2751/4 agentura má podle ust. § 6 odst. 1 pís. k) a ustanovení § 60 odst. 1., písmeno a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povolení ke zprostředkování zaměstnávání občanů států EU/EHP za podmínek:

a) vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí dle ust. § 5 zákona o zaměstnanosti.

A dále na základě povolení ze dne 16. 10. 2014, č. j. MPSV-UP/15589/14/ÚPČR/4 má společnost povolení k:

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“), a to s účinností od 16. 10. 2014 na dobu 3 let na agenturní zaměstnávání a na dobu neurčitou na činnosti dle písmena a) a c) tj. zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Zákonné a další pojištění
DP WORK má sjednané zákonné pojištění úpadku dle §58 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v předmětu svého podnikání do výše 30 mil. Kč.
Dlouhodobá praxe, bohaté zkušenosti a komplexní nabídka nám umožňuje poskytnout profesionální služby na nejvyšší úrovni

 
 

© 2011 DP WORK s.r.o.

Webhosting & webdesign Web4ce, s.r.o. | Powered by CMS E4E